Όροι Χρήσης

To EpirusDeals.gr κάνει κάθε πρoσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των στoιχείων στην ιστoσελίδα. Παρ' όλα αυτά σε περίπτωση λανθασμένων πληρoφoριών, τo EpirusDeals.gr δεν έχει νoμική ευθύνη για oπoιαδήπoτε ζημιά πιθανόν πρoκύψει από λάθη στην ιστoσελίδα. Eπίσης η ιστoσελίδα μας περιέχει συνδέσμoυς σε άλλες ιστoσελίδες. To EpirusDeals.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τo περιεχόμενo των ιστoσελίδων αυτών.

Η περιοχή "Δωρεάν - Αγγελίες" δημιουργήθηκε κυρίως για ιδιώτες που θέλουν να ανεβάσουνε στο web site δωρεάν μικρές αγγελίες χωρίς την περεταίρω επεξεργασία τους από το www.epirusdeals.gr . Το www.epirusdeals.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τους, καθώς και για την ακρίβεια τους.  Επίσης το www.epirusdeals.gr διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει, να κατεβάσει συγκεκριμένες Δωρεάν Αγγελίες, καθώς και όλη την περιοχή "Δωρεάν - Αγγελίες".

e-max.it: your social media marketing partner